AVÍS LEGAL

GOURMETIC és una botiga online dedicada a la prestació de serveis d'Internet. El titular d'aquesta pàgina WEB és ARNAU SUBIRANAS GONZALEZ amb domicili social a la vila de Manlleu, codi postal 08560 i NIF núm. 77476044S. A través d'aquest AVÍS LEGAL es regula l'accés i ús, i en general, la relació entre aquest servei (d'ara endavant WEB) accessible a l'adreça d'Internet www.gourmetic.cat, i els usuaris del WEB (en endavant USUARIS).

PROTECCIÓ DE DADES

Política de protecció de dades de caràcter personal

Per facilitar l'eficàcia de la relació entre GOURMETIC i els usuaris, GOURMETIC garanteix mitjançant aquest avís, la privacitat dels serveis en línia, d'acord amb les exigències legals i informa sobre la seva política de protecció de dades de caràcter personal perquè els usuaris determinin lliure i voluntàriament si desitgen facilitar a  GOURMETIC les seves dades personals a través dels diferents formularis electrònics disponibles.

Els usuaris consenten el tractament d'aquestes dades personals per GOURMETIC en els termes de la present Política de Protecció de Dades de caràcter personal.

GOURMETIC garanteix la confidencialitat de les dades de caràcter personal facilitades pels usuaris i el seu tractament automatitzat d'acord a la legislació vigent sobre protecció de dades de caràcter personal (Llei Orgànica 15/99, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de caràcter personal, el Reial Decret 994/1999, d'11 de juny, pel qual s'aprova el Reglament de mesures de seguretat dels fitxers automatitzats que continguin dades de caràcter personal, així com tota la normativa aplicable a aquesta matèria).

Les dades personals recollides seran objecte de tractament automatitzat i incorporades als corresponents fitxers automatitzats per GOURMETIC.

GOURMETIC es reserva el dret a modificar la present política per adaptar-la a novetats o exigències legislatives i jurisprudencials.

Finalitat de la recollida i tractament automatitzat de les dades de caràcter personal

Les dades facilitades a GOURMETIC tenen com a finalitat gestionar la relació comercial, les sol·licituds i/o comandes i el seu cobrament, facilitar als usuaris informació i/o serveis que sol·liciti i així mateix, realitzar tractaments amb fins publicitaris i de prospecció comercial relacionats amb el sector de l'alimentació. Les accions publicitàries i de prospecció comercial podran realitzar-se per qualsevol mitjà, incloent trucades telefòniques, missatges SMS, MMS i correu electrònic.

Consentiment de l'usuari

L'enviament de les dades, mitjançant l'ús de qualsevol dels formularis electrònics d'aquest lloc web o missatges de correu electrònic, suposa el consentiment del remitent al tractament de les dades inclosos en els mitjans de comunicació indicats.

L'usuari garanteix que les dades personals facilitades a GOURMETIC són certes i es fa responsable de comunicar a aquest qualsevol modificació de les mateixes. El titular de les dades ha de ser major d'edat.

GOURMETIC no cedirà les dades personals dels usuaris que es recullen a través del web a tercers sense el consentiment exprés de l'usuari.

La falta d'emplenament dels camps determinats com a obligatoris o el subministrament de dades incorrectes impossibilitarà que GOURMETIC pugui prestar els serveis que seleccioni, gestionar la seva sol·licitud, remetre la informació sol·licitada o complir i executar el contracte de compravenda de productes que sol·liciti adquirir.

Drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició

Podrà exercir de forma gratuïta i en qualsevol moment el seu dret d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició al tractament de les seves dades personals, mitjançant la remissió de comunicació escrita a la direcció de correu electrònic: info@gourmetic.cat

Exempció de responsabilitat pels continguts i serveis

GOURMETIC presta els seus serveis i continguts de forma continuada fent servir tots els mitjans tècnics al seu abast per oferir aquesta prestació de forma satisfactòria.

GOURMETIC podrà, quan ho consideri convenient, realitzar correccions, millores o modificacions en la informació continguda al WEBSITE, en els SERVEIS o en els CONTINGUTS sense que això doni lloc ni dret a cap reclamació o indemnització, ni impliqui reconeixement de responsabilitat.

GOURMETIC no es fa responsable pels danys i perjudicis de tota naturalesa que puguin derivar de la disponibilitat i continuïtat tècnica del funcionament del WEBSITE. En qualsevol cas, GOURMETIC durà a terme totes les actuacions necessàries per restablir els seus serveis en cas de fallada tècnica.

Propietat intel·lectual dels continguts del website

Els textos (informacions, conceptes, opinions i altres anàlegs) i elements gràfics (disseny, logos, codi font i altres anàlegs) que constitueixen la WEB, així com la seva presentació i muntatge, són titularitat exclusiva de GOURMETIC o ostenta els drets d'explotació d'aquests a través d'acords amb tercers.